Dàn siêu xe “đình đám” tại Silverstone 2013

Tại Silverstone 2013, người hâm mộ có thể được chiêm ngưỡng các mẫu xe cổ nổi tiếng lẫn những chiếc siêu xe nhanh nhất hiện nay. Điều nổi bật tại Silverstone 2013 năm nay, là sự đánh dấu của hãng xe nổi tiếng Aston Martin kỷ niệm 100 năm ra đời.

Lamborghine cũng đã tổ chức một cuộc diễu hành để kỷ niệm 50 năm thành lập của họ.

Cũng trên đường đua Silverstone đã thiếp lập một kỷ lục thế giới mới của 1208 Porsche 911.

Chùm ảnh dàn siêu xe hội tụ tại Silverstone.

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Tại Silverstone 2013, người hâm mộ có thể được chiêm ngưỡng các mẫu xe cổ nổi tiếng lẫn những chiếc siêu xe nhanh nhất hiện nay. Điều nổi bật tại Silverstone 2013 năm nay, là sự đánh dấu của hãng xe nổi tiếng Aston Martin kỷ niệm 100 năm ra đời.

Lamborghine cũng đã tổ chức một cuộc diễu hành để kỷ niệm 50 năm thành lập của họ.

Cũng trên đường đua Silverstone đã thiếp lập một kỷ lục thế giới mới của 1208 Porsche 911.

Chùm ảnh dàn siêu xe hội tụ tại Silverstone.

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013

Dàn siêu xe đình đám tại Silverstone 2013