Hiển thị tốc độ trên kính lái

Việc lắp đặt HUD (bo hien thi toc do tren kinh lai) vào xe là khá đơn giản, nó không can thiệp quá nhiều vào hệ thống điện cũng như các chức năng điều khiển khác trên xe. Cổng ODB ngay dưới vô lăng, chỉ cần cắm giắc vào là HUD tự nhận. (Để lắp được thiết bị này bắt buộc xe phải có cổng ODB (On-board Diagnostic System). Để xác định xe có cổng OBD-II không, quý khách thử nhìn trên bảng đồng hồ có đèn “Check engine” không, nếu có tức là xe có cổng OBD-II).

Việc lắp đặt HUD (bo hien thi toc do tren kinh lai) vào xe là khá đơn giản, nó không can thiệp quá nhiều vào hệ thống điện cũng như các chức năng điều khiển khác trên xe. Cổng ODB ngay dưới vô lăng, chỉ cần cắm giắc vào là HUD tự nhận. (Để lắp được thiết bị này bắt buộc xe phải có cổng ODB (On-board Diagnostic System). Để xác định xe có cổng OBD-II không, quý khách thử nhìn trên bảng đồng hồ có đèn "Check engine" không, nếu có tức là xe có cổng OBD-II).

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.