Tự động chỉnh trong khi lùi

Bộ tự động chỉnh tròng khi lùi xe khi vào số lùi thì người lái rất khó quan sát phía dưới lốp xe ở phía bên hậu. Dẫn đến xe dễ bị va vào vỉa hè và xước lazang.

Bộ tự động chỉnh tròng khi lùi xe có tác dụng khi bạn vào số lùi thì tròng gương gập tự động gập xuống giúp bạn quan sát phía dưới lốp xe, khi bạn vào số tiến thì sẽ trở về vị trí ban đầu. Hệ thống tự động hóa giúp bạn không phải mất công điều chỉnh mà chỉ tập trung vào việc lái xe cho an toàn.

Ưu điểm Khi bạn trả số tiến thì góc nhìn sẽ trả vào vị trí tối ưu nhất mà bạn đã chọn trước đây.